Електронни компоненти и решения

Моля, свържете се с нас на тел.: (02) 481 93 91
факс: (02) 481 93 91

e-mail: info[at]sintronik.eu

"Синтроник" ЕООД
гр. София 1404
ж.к. Гоце Делчев
бл.258, вх.Д, ап.5
тел.:(02) 481 93 91
факс: (02) 481 93 91
info@sintronik.eu